Zásady souborů cookie

Tato Zásada ochrany soukromí týkající se souborů cookie platí pro všechny uživatele webu http://adc.ro.

Následující informace jsou určeny k informování uživatelů tohoto webu o umístění, použití a správě souborů cookie při navigaci na této stránce.

1. Co jsou soubory cookie?

„Internetový soubor cookie“ (běžně nazývaný „prohlížečový soubor cookie“, „HTTP soubor cookie“ nebo jednoduše „cookie“) je malý soubor složený z písmen a čísel, který je uložen na počítači uživatele, mobilním zařízení nebo jiném vybavení používaném k přístupu na internet.

Soubory cookie jsou instalovány prostřednictvím žádosti odeslané webovým serverem do prohlížeče (např. Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Jakmile jsou nainstalovány, soubory cookie mají předem stanovenou životnost a zůstávají „pasivní“, což znamená, že neobsahují softwarové programy, viry ani spyware a nezískávají přístup k informacím na pevném disku uživatele na zařízení, kde byly nainstalovány.

Soubor cookie se skládá ze dvou částí: názvu souboru cookie a jeho obsahu/hodnoty.

Z technického hlediska k souboru cookie může přistupovat pouze webový server, který soubor cookie odeslal, když uživatel navštíví stránku spojenou s tímto konkrétním webovým serverem.

2. K jakým účelům jsou na této stránce používány soubory cookie?

Soubory cookie slouží k poskytování uživatelům této stránky lepšího prohlížení a služeb přizpůsobených potřebám a zájmům každého uživatele následujícím způsobem:

  • Zlepšení používání této stránky, včetně identifikace jakýchkoli chyb, ke kterým dochází během návštěv nebo používání uživatelů.
  • Poskytování anonymních statistik o tom, jak je tato stránka používána [vlastník webu], jako vlastník této stránky.
  • Předpovídání potenciálního zboží, které bude uživatelům v budoucnu nabídnuto prostřednictvím této stránky na základě služeb/produktů, ke kterým byl přístup.

Na základě zpětné vazby obdržené prostřednictvím souborů cookie ohledně používání této stránky [vlastník webu] může přijmout opatření k tomu, aby tato stránka byla pro uživatele efektivnější a přístupnější.

3. Jaká je životnost souborů cookie?

Životnost souborů cookie se může lišit v závislosti na jejich účelu. Existují následující kategorie souborů cookie, které určují jejich životnost:

  • Soubory cookie relace: Jedná se o soubory cookie, které jsou automaticky smazány, když uživatel zavře svůj prohlížeč.
  • Trvalé soubory cookie: Jedná se o soubory cookie, které zůstávají uloženy na zařízení uživatele až do dosažení určitého data vypršení platnosti (od několika minut, dnů až do budoucnosti nebo dokud uživatel neodstraní soubory cookie kdykoliv pomocí nastavení prohlížeče.

4. Co jsou to soubory cookie od třetích stran?

Určité sekce obsahu na stránce mohou být poskytovány třetími stranami, nikoli [vlastník webu], v tomto případě jsou tyto soubory cookie označovány jako soubory cookie od třetích stran.

Tyto soubory cookie mohou pocházet od následujících třetích stran:

  • Google Analytics
  • Facebook Pixel

5. Jaké soubory cookie jsou použity na této stránce?

Použitím nebo návštěvou stránky mohou být umístěny následující soubory cookie:

a. Soubory cookie výkonu

b. Soubory cookie analýzy uživatele

c. Soubory cookie pro geocílení

d. Soubory cookie registrace

e. Soubory cookie reklamy

f. Soubory cookie od poskytovatelů reklamy

a. Soubory cookie výkonu: Tyto soubory cookie ukládají preference uživatele na této stránce, takže opakované nastavování preferencí při následujících návštěvách není nutné.

b. Soubory cookie analýzy uživatele: Tyto soubory cookie nám informují, zda konkrétní uživatel stránky již dříve navštívil nebo použil tuto stránku. Tyto soubory cookie jsou použity pouze pro statistické účely.

c. Soubory cookie pro geocílení: Tyto soubory cookie jsou použity softwarem k určení země původu uživatele při návštěvě stránky. Stejné reklamy budou zobrazeny bez ohledu na vybraný jazyk.

d. Soubory cookie registrace:

Při registraci na této stránce jsou generovány soubory cookie pro zapamatování této skutečnosti. Servery tyto soubory cookie používají k zobrazení účtu, na který jste zaregistrováni. Použití těchto souborů cookie nám také umožňuje přiřadit jakékoli komentáře zveřejněné na stránce k uživatelskému jménu účtu, který byl použit. Pokud není vybrána volba „Ponechte mě přihlášen“, tyto soubory cookie budou automaticky smazány po ukončení relace prohlížení.

e. Soubory cookie reklamy:

Tyto soubory cookie určují, zda uživatel viděl online reklamu, typ reklamy a dobu od zhlédnutí dané reklamy. Tyto soubory cookie jsou použity pro cílení online reklamy. Jsou anonymní a ukládají informace o zobrazeném obsahu, ale ne o uživatelích.

6. Jaké informace jsou ukládány a zpřístupněny pomocí souborů cookie?

Soubory cookie ukládají informace v malém textovém souboru, který umožňuje rozpoznání prohlížeče. Tato stránka rozpozná prohlížeč, dokud soubory cookie neskončí nebo nebudou smazány.

7. Jak lze zastavit soubory cookie?

Zakázání a odmítnutí přijetí souborů cookie může ztížit návštěvu této stránky a vést k omezením jejího použití.

Uživatelé mohou nastavit svůj prohlížeč tak, aby odmítl soubory cookie nebo přijal soubory cookie z konkrétního webu. Odmítnutí nebo zakázání souborů cookie však neznamená, že už nebudete dostávat online reklamu; pouze to znamená, že tato reklama nebude přizpůsobena vašim preferencím a zájmům, jak je určeno vaším chováním při prohlížení.

Všechny moderní prohlížeče nabízejí možnost změnit nastavení souborů cookie. Tyto nastavení jsou obvykle nalezeny v nabídce „Možnosti“ nebo „Nastavení“ vašeho prohlížeče.