ADC Česká republika dosáhla statutu Huawei Silver Partner

2023-07-04 | 14:55

Udržitelná řešení:

Uvědomujeme si důležitost udržitelných řešení v dnešním rychle se vyvíjejícím světě. Se zaměřením na překonání očekávání se aktivně zapojujeme do hledání ekologicky uvědomělých a eticky odpovědných přístupů k našim operacím. Spojením se s Huawei, společností proslulou svým závazkem k udržitelnosti, posilujeme naši odhodlání vytvářet pozitivní dopad.

Cesta k úspěchu je kolektivní úsilí a my pevně věříme v sílu spolupráce. Ve spolupráci s našimi partnery a dodavateli se snažíme dosáhnout nebývalého úspěchu. Díky společnému závazku k růstu, inovaci a excelenci společně prosperujeme směrem ke světlejší budoucnosti.

Jak pokračujeme v rozšiřování našich obzorů, zůstáváme odhodláni překonávat očekávání a vytvářet pozitivní dopad v našem odvětví. S podporou našich partnerů, dodavatelů a spolupracovníků se nám daří a uspějeme ve stále se vyvíjejícím technologickém prostředí.

Podobné články
2023-08-17 | 22:40
Naše cesta k udržitelnosti

Představujeme nejnovější mezník ADC V naší snaze o udržitelná energetická řešení jsme nadšeni, že můžeme oznámit otevření showroomu ADC Sustainable Power v Oradea. Tato významná událost poskytla platformu pro předvedení našich nejnovějších nabídek v oblasti instalací fotovoltaických panelů, finančních konzultací a špičkové technické podpory. Byli jsme potěšeni, že jsme byli svědky zapojení jak naší místní...

2023-07-04 | 20:12
Využití síly slunce: řešení solární energie

Zatímco počáteční náklady na instalaci mohou být značné, solární panely mají obvykle životnost 25 až 30 let V době, kdy obnovitelné zdroje energie nabývají značného rozmachu, se sluneční energie objevuje jako jasná hvězda. Solární energie, získaná ze sálavého světla a tepla slunce, není jen čistou a udržitelnou alternativou k fosilním palivům, ale nabízí také četné...

2023-07-04 | 20:10
Přijetí Edge Computing: Budoucnost IT infrastruktury

Prozkoumejte dopad edge computingu v telekomunikačním průmyslu a jeho potenciál způsobit revoluci v distribuci IT. Edge computing si získal oblibu v telekomunikačním sektoru díky své schopnosti zvládat rostoucí objem dat generovaných připojenými zařízeními. Zpracováním a analýzou dat blíže ke zdroji snižuje edge computing latenci a zlepšuje výkon aplikací náročných na šířku pásma. Umožňuje rozhodování v...